BEZPIECZEŃSTWO

Budynek i sale

Budynek i sale Żłobka Gminnego w Czerwinie posiadają wszystkie potrzebne zabezpieczenia, dopasowane do potrzeb dzieci i ich rodziców. Gniazdka prądu są zabezpieczone i umieszczone na odpowiedniej wysokości, zgodnie ze wszystkimi normami. Stoliki i krzesła dobierane są do wzrostu dzieci, co wpływa na prawidłowy rozwój postawy naszych milusińskich. Drzwi wejściowe, w ciągu dnia są zamknięte, schody znajdujące się w budynku są zabezpieczone furtką, której dziecko nie jest w stanie samodzielnie otworzyć. Na teren placówki, mogą wejść wyłącznie osoby sprawdzone przez pracowników. Zapewniając najlepsze bezpieczeństwo maluszkom, dbamy również o porządek na terenie placówki. Do sprzątania i dezynfekcji używamy środków przeznaczonych do użytku w placówkach oświatowych i medycznych. Czynności sprzątające wykonywane są w czasie, kiedy dzieci, nie przebywają w pomieszczaniu.

Odbiór dziecka

Posiadamy wewnętrzną procedurę odbioru dziecka ze Żłobka. W KARCIE ZGŁOSZENIA, rodzic zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, numeru dowodu osobistego i telefonu kontaktowego, osoby, którą upoważnia do odbioru. Osoba, może odebrać dziecko, wyłącznie po wcześniejszej informacji udzielonej przez rodzica pracownikom Żłobka i okazaniu dowodu tożsamości.
Osoby niepełnoletnie, nie mogą odebrać dziecka z naszej placówki.

Kadra

Dużą rolę w bezpieczeństwie każdego maluch odgrywa wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która profesjonalnie zajmuje się każdym dzieckiem. Grupa jest nieliczna – maksymalnie 15 osób. W ciągu dnia w sali przebywa dwie opiekunki. Na spacerach i wyjściach towarzyszą dzieciom cztery ciocie. Nasze najmłodsze pociechy poruszają się w specjalnie zakupionym do spacerów wózku, który posiada pasy bezpieczeństwa i odpowiednie zabezpieczenia, jak również komfort podczas wyprawy. Dzieci samodzielnie poruszające się, na piesze wędrówki, chodzą z „wężem”, zabezpieczającym przed odłączeniem się od grupy.

Zabawki

Wszystkie zabawki i przedmioty znajdujące się w naszej palcówce posiadają certyfikaty i atesty. Każda zabawka jest myta i dezynfekowana, środkami specjalnie do tego przeznaczonymi.

Czujne oko oraz profesjonalne podejście pracowników do kwestii
bezpieczeństwa, gwarantuje należytą opiekę oraz wysoki poziom
bezpieczeństwa każdego maluszka.