Opłata

Opłata stała w Żłobku Gminnym w Czerwinie wynosi 391 złotych za miesiąc pobytu dziecka w placówce.

Stawka żywieniowa to 7 złotych (dzień pobytu dziecka w Żłobku).

Stawkę żywieniową naliczymy wyłącznie, gdy dziecko jest obecne w żłobku lub rodzic telefonicznie  nie zgłosi do godziny 8.00 pracownikom placówki, że dziecko danego dnia będzie nieobecne.

Opłaty naliczamy z ostatnim dniem miesiąca.

Jak liczymy

391 złotych (opłata stała) + 7 złotych *  ilość dni, w których dziecka było obecne w Żłobku = suma uzyskana po obliczeniu
391 + 7 * 15 dni = 391 + 105 = 496

Opłatę należy uiścić do 5 dnia każdego miesiąca w placówce.