Opłata

Opłata stała w Żłobku Gminnym w Czerwinie wynosi 453,70 złotych za miesiąc pobytu dziecka w placówce, a od 1 kwietnia 2023 r. opłata stała będzie wynosiła 450,00 zł
Stawka żywieniowa to 11 złotych (dzień pobytu dziecka w Żłobku).

Stawkę żywieniową naliczymy wyłącznie, gdy dziecko jest obecne w żłobku lub rodzic telefonicznie  nie zgłosi do godziny 8.00 pracownikom placówki, że dziecko danego dnia będzie nieobecne.

Opłaty naliczamy z ostatnim dniem miesiąca.
Jak liczymy

450 złotych (opłata stała) + 11 złotych *  ilość dni, w których dziecka było obecne w Żłobku = suma uzyskana po obliczeniu
450 + 11 * 15 dni = 450 + 165 = 615

Opłatę za pobyt i wyżywienie dziecka należy wnieść do dnia 10 każdego miesiąca, przelewem na numer konta: 36 8923 0008 0305 4800 2014 0036 tytułem opłata za żłobek za miesiąc …