Obowiązkiem Rodziców jest przyprowadzenie zdrowego Dziecka.

Nie przyprowadzamy Dzieci, które:

  • – są przeziębione lub chore,

  • – mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),

  • – są w trakcie leczenia antybiotykowego,

  • – mają inne objawy, znamiona przeziębienia lub choroby.

Przeziębienie powstałe w czasie pobytu Dziecka w Żłobku

Obowiązkiem opiekunów jest natychmiastowe powiadomienie Rodziców, jeśli stwierdzą, że dziecko źle się czuje. Obowiązkiem rodziców, jest wcześniejsze odebranie chorego dziecka.

W przypadku zaistniałego wypadku w pierwszej kolejności zapewniamy opiekę poszkodowanemu dziecku, informujemy rodzica oraz wzywamy fachową pomoc medyczną. Na terenie placówki znajduje się apteczka, wyposażona w artykuły pierwszej pomocy oraz wyznaczone są osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.