Zajęcia edukacyjne w Żłobku Gminnym w Czerwinie

W Żłobku realizowany jest autorski program, który został stworzony przez naszych pedagogów. Bazą do jego stworzenia była wiedza teoretyczna zdobyta podczas studiów pedagogicznych oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. 
Celem programu jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie ich naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji. Podczas zajęć stosujemy różne metody i formy pracy, aby wykorzystując naturalną ciekawość świata rozbudzić w dzieciach twórcze myślenie, pamięć i wyobraźnię.

Zabawy muzyczno-ruchowe z chustą animacyjną Klanza

Zabawy z chustą Klanza ułatwiają wejście w grupę, integrują, pomagają w pokonywaniu lęku przed nowymi sytuacjami, uczą śmiałości, rozładowują napięcia, pobudzają wyobraźnię i sprawiają, że dzieci stają się otwarte i spontaniczne.
Chusta animacyjna ma kształt koła o średnicy kilku metrów. Jest bardzo kolorowa. Jej szczególną zaletą jest to, że dostarcza różnorakich doznań: wzrokowych, dotykowych i ruchowych, wszechstronnie stymuluje rozwój dzieci.

Zabawy paluszkowe i dźwiękonaśladowcze oraz dziecięce masażyki

W zabawach paluszkowych przy pomocy dłoni i palców tworzone są ilustracje do krótkich i zabawnych historyjek, wierszyków i opowiadań („Idzie rak”, „Ważyła kokoszka kaszkę”, „Dwa Michały”, „Idzie kominiarz po drabinie”). Podczas zabaw dźwiękonaśladowczych wykorzystywane są wierszyki i historyjki zawierające wyrazy przypominające odgłosy płynące z otaczającego świata (szum wiatru, kapanie deszczu, odgłosy zwierząt). Dziecięce masażyki – to zabawy relacyjno-relaksujące oparte na delikatnym dotykaniu dziecka (głaskanie, dotykanie opuszkami palców, delikatne stukanie i poklepywanie, dmuchanie). Zabawy te rozwijają wrażliwość dziecka na zróżnicowane bodźce dotykowe oraz kształtują świadomość własnego ciała.

Zajęcia plastyczne

Podczas malowania, rysowania, lepienia i klejenia dzieci kształtują wyobraźnię i ćwiczą małą motorykę, która jest niezwykle ważna dla dalszych etapów ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego

System ćwiczeń – niezwykle prostych i naturalnych – wspiera rozwój psychomotoryczny dzieci. Celem zajęć jest rozwijanie sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała i przestrzeni, usprawnianie motoryki, budowanie poczucia własnej siły i sprawności, nabieranie zaufania do siebie i innych oraz uzyskiwanie poczucia bezpieczeństwa we wspólnym działaniu.

Czytanie bajek, wierszyków, rymowanek

Czytanie dzieciom bajek, ma na celu wspieranie ich rozwoju emocjonalno-poznawczego i kształtowanie wyobraźni. W toku zajęć stopniowo przechodzimy od pasywnego słuchania do aktywnego uczestniczenia dziecka w czytanych bajkach.

Zajęcia umuzykalniające

Umuzykalniania niemowląt i małych dzieci, która bazuje na rozwijaniu wrodzonych uzdolnień muzycznych. Nauka muzyki powinna przebiegać w sposób naturalny, jak nauka mowy i wpływać na ogólny rozwój maluchów. Dlatego niezwykle ważne jest osłuchiwanie dziecka z różnorodnymi formami muzycznymi i zachęcanie do jej wykonywania.