Prowadzimy zajęcia:

pozwalające wdrożyć nawyki samoobsługowe (samodzielne spożywanie posiłków, zmienianie obuwia) i higieniczne (mycie rąk, zębów, korzystanie z nocników),
rozwijające i wzbogacające słownictwo bierne i czynne,
ruchowe – pomagające opanować świadomość własnego ciała i orientacji przestrzennej,
plastyczne – wzbogacające poznawanie pojęć dotyczących, koloru, kształtów i rozwijające wyobraźnie dzieci.